Royal HaskoningDHV

Hoe ingenieursbureau Royal HaskoningDHV MER rapportages naar een hoger niveau tilde

Voordat de overheid een in bepaalde gevallen een besluit neemt moet de initiatiefnemer alle milieueffecten van het project beschrijven in een openbaar document, de Milieu Effect Rapportage, afgekort met MER. In dit rapport moeten ook voor een aantal alternatieve oplossingen de milieueffecten worden beschreven. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV loopt wereldwijd voorop in het digitaal publiceren van MER rapportages. 

Traditionele MER schoot doel voorbij

Drs. ing. Paul Eijssen is Strategisch Adviseur Effectstudies bij Royal HaskoningDHV. Hij is de afgelopen 30 jaar betrokken geweest bij vele Milieu Effect Rapportages. Hij zag in dat het traditionele MER rapport het doel vaak voorbij schiet. Eijsen: ‘De MER is bedoeld om informatie te delen en milieu een volwaardige plek te geven in besluitvorming. In de traditionele vorm kunnen ze vele honderden en soms duizenden pagina’s bevatten met voornamelijk tekstuele content. Maar als een rapportage zo omvangrijk wordt dat niemand het meer leest, schiet het zijn doel voorbij. Daarom ben ik een aantal jaar geleden al na gaan denken over alternatieve manieren om rapportages te publiceren.“

Visueler en interactiever

Eijssen: ‘Mijn eerste insteek in 2011 was om meer gebruik te maken van  visuele informatie in MER rapportages, bijvoorbeeld door veel meer gebruik te maken van GIS kaarten. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Maar in de praktijk bracht dat nog niet voldoende het resultaat wat ik voor ogen had. Vanaf 2015 zijn we daarom actief aan de slag gegaan met het realiseren van digitale verschijningsvormen van projectrapportages, of iReports zoals we die bij Royal HaskoningDHV noemen. MER rapportages boden we ook online aan, inclusief klikbare kaarten en bijvoorbeeld video en 3D animaties. Deze interactiviteit werd door gebruikers erg gewaardeerd en maakten de rapportages veel toegankelijker, het iReport was een succes. Daarmee ontstonden echter ook nieuwe uitdagingen. Hoe meer digitale rapportages, des belangrijker werd het technisch beheer. We ontwikkelden nieuwe inzichten waarmee we de gebruikerservaring van eindgebruikers en de productiviteit van makers wilden verbeteren. Daarom gingen we op zoek naar een partner die ons daarbij kon helpen, en die vonden we in F19.”

Het iReport 2.0

In nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV ontwikkelde F19 op basis van F19 Software een digitale project template die voor meerdere doeleinden ingezet kan worden: Voor MER rapportages maar ook voor andere projectrapportages. Voor interactieve webpublicaties en voor pdf publicaties. Eijsen: “Inmiddels hebben we een paar honderd digitale rapportages gerealiseerd op basis van F19 Software en we krijgen hele positieve feedback van gebruikers. We gebruiken deze feedback om nieuwe functies verder te ontwikkelen in nauwe samenwerking met F19."

IEMA Sustainability Impact Award

Eijssen gaat verder: "De digitale MER rapportages bevatten nog de nodige informatie maar die wordt steeds meer op (interactieve) visuele wijze - en waar mogelijk gelaagd- aangeboden. Informatie is nu beter vindbaar en wordt veel inzichtelijker gemaakt. Dat vergroot de betrokkenheid van stakeholders enorm en het verbetert het besluitvormingsproces. Onze inspanningen leidden in 2019 zelfs tot het winnen van een IEMA Sustainability Impact Award.”

Gedragsverandering

Om succesvol digitaal te rapporteren is alleen slimme technologie echter niet voldoende. Eijssen: “We hebben geleerd dat het minstens zo belangrijk is om een gedragsverandering in de organisatie te realiseren. Digitaal rapporteren vraagt echt om een andere benadering van de makers: Je moet je veel meer verplaatsen in de wensen van gebruikers en nadenken over hoe je interactiviteit en beeld inzet. Dat gaat niet vanzelf. Inmiddels hebben we bij Royal HaskoningDHV wereldwijd reeds 150 medewerkers getraind in het creëren van iReports en dat aantal groeit maandelijks.”

Online deelname

Ook de technologische doorontwikkeling staat niet stil. Het iReport platform van Royal HaskoningDHV wordt continu verbeterd. Eijssen: “We houden ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten en we halen feedback op bij gebruikers. Op basis daarvan voeren we samen met F19 verbeteringen door. Inmiddels wordt het iReport steeds vaker ingezet als een projectwebsite waarop alle informatie over een project is terug te vinden, eventueel in een extra beveiligde omgeving. Ook integreren we steeds meer functionaliteit voor online participatie. Stakeholders kunnen online feedback op plannen geven door bijvoorbeeld te stemmen op voorstellen of door locaties op kaarten aan te wijzen. We merken dat we door digitaal te rapporteren steeds beter in staat zijn om te doen waar het echt om gaat, nl. samen tot betere besluiten komen.”   

Bezoek de website

Wij gebruiken cookies

F19, en derde partijen, maken op onze website gebruik van twee soorten cookies. Het betreft functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies om de bezoekersaantallen op de site te kunnen meten. Er worden geen andersoortige cookies gebruikt, ook niet voor andere dan hierboven genoemde doeleinden.

Lees meer over het gebruik van cookies in onze Privacyverklaring

accepteer
weiger