De voordelen van Core & More reporting

Geschreven door Marcel Rosenbrand

Voor stakeholders is inzicht in de strategie en performance van een organisatie belangrijk. Jaarverslagen zijn bedoeld om dit inzicht te verschaffen. Uit onderzoek van Accountancy Europe blijkt echter dat stakeholders de vorm, inhoud en functionaliteit van Jaarverslagen niet altijd vinden aansluiten bij hun informatiebehoefte. Er is daarom behoefte aan een slimmere manier van presenteren van verantwoordingsinformatie.

Het artikel ‘Core & More, An opportunity for smarter reporting’ door Accountancy Europe presenteert een mogelijke oplossing voor dit probleem. In dit artikel leg ik uit wat ‘Core & More’ is, en beschrijf ik de vier grootste voordelen ervan. Tenslotte geef ik aan waarom Core & More reporting eenvoudiger is met een ‘Online first’ publicatieproces.

Wat houdt Core & More in?

In essentie is Core & More een presentatie concept (afbeelding 1). Het gaat over een nieuwe manier om relevante corporate informatie te communiceren. Maar Core & More gaat niet alleen over vorm. Het is ook een manier om meer samenhang aan te brengen in de inhoud, en om deze doelgroepgerichter aan te bieden waardoor de organisatie zich beter positioneert.

Core & More bestaat uit twee elementen:

1. Een ‘Core’ report, waarin een samenvatting wordt gepresenteerd van de meest relevante en materiële informatie over de organisatie. Zowel financieel als niet-financieel. Het Core rapport is gericht op een breed publiek en beperkt qua omvang.

2, ‘More’ reports, waarin meer gedetailleerde informatie wordt aangeboden. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over specifieke onderwerpen, is doelgroepgericht, of heeft betrekking op wettelijke richtlijnen.

Technologie is de drijvende kracht achter het Core & More concept: Het ‘Core’ rapport is een interactieve, online rapportage die doorlinkt naar ‘More’ rapportages. Deze worden in een tweede laag in verschillende (digitale) verschijningsvormen en doelgroepgericht aangeboden. Bijvoorbeeld in de vorm van HTML, als pdf, of in een gestructureerd dataformaat zoals XBRL. Onderlinge hyperlinks worden aangebracht om de samenhang en context van informatie inzichtelijk te maken. Zo draagt digitale technologie bij aan meer inzicht en aan een groter bereik van relevante corporate informatie.

Afbeelding 1: Core & More concept

Voordeel 1: Core & More versterkt positionering

Door de toename van wet- en regelgeving, en van de invloed van reporting frameworks en benchmarks, worden verantwoordingsinformatie steeds omvangrijker. Het is daardoor voor veel stakeholders moeilijk om de voor hen relevante informatie snel uit een jaarverslag te filteren.
Core & More reporting maakt het mogelijk om met doelgroepgerichte communicatie over strategische onderwerpen deze stakeholders beter te informeren. Daarmee wordt de positionering van de organisatie bij deze doelgroepen versterkt.

Voordeel 2: Core & More verbetert connectiviteit

Een veelgehoorde term - bijvoorbeeld binnen Integrated Reporting - is ‘connectiviteit’. Daarmee wordt de logische relatie bedoeld die er is tussen strategische informatie zoals materiële thema’s, doelen, risico’s, activiteiten, KPI’s en resultaten.

Core & More reporting richt zich op het verbeteren van deze connectiviteit. Losse, standalone rapportages, worden op een logische en meer samenhangende manier gepresenteerd, met behulp van interactiviteit. Deze verbeterde connectiviteit vergroot de inzichtelijkheid - en daarmee de relevantie - van corporate reports.

Voordeel 3: Core & More is gebruikersvriendelijker

Core & More maakt van corporate reportages een samenhangende, digitale mediamix die zich richt op verschillende typen gebruikers. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen light users, medium users en heavy users. Het Core rapport richt zich primair op light en medium users, een brede doelgroep. De content op dit niveau wordt gekenmerkt door interactiviteit, storytelling en datavisualisatie. De More reports zijn vooral gericht op heavy users (vaak professionals) of specifieke doelgroepen. De content op dit niveau kan ook interactief zijn, maar is vaak inhoudelijker en meer datadriven. Stakeholders kunnen zo snel inzoomen op onderdelen die aansluiten bij hun specifieke informatiebehoefte.

Voordeel 4: Core & More is efficiënter

Core & More leidt tot meer efficiëntie in corporate reporting. In veel corporate reports is sprake van een overdaad aan informatie en van overlap tussen verschillende rapportages. Het Core & More concept streeft ernaar dat dit wordt geminimaliseerd. Het Core rapport is beknopt van omvang en verwijst door naar specifieke, meer gedetailleerde informatie. Naar informatie die kan worden hergebruikt, wordt met hyperlinks verwezen. Dit draagt bij aan een efficiënter en minder foutgevoelig rapportageproces.  

'Online first' rapporteren: de basis voor Core & More

Bij 'online first' rapporteren wordt content vanuit één online platform gepubliceerd naar zowel het web als naar pdf. Deze werkwijze biedt voordelen die volledig aansluiten bij Core & More reporting.
Online first – de naam zegt het al – voorziet in een werkwijze waarin digitale communicatie centraal staat. Het realiseren van een interactief Core rapport is daardoor eenvoudiger.

Een goed online first platform stelt je bovendien in staat om financiële en niet-financiële informatie vanuit verschillende bronnen op een centrale plaats op te slaan. Hier wordt de content verrijkt, opgemaakt en van interactiviteit voorzien. Vervolgens wordt de content gepubliceerd naar verschillende kanalen. Daarbij worden dubbelingen voorkomen en blijft data eenduidig omdat er sprake is van één versie van de werkelijkheid. Dit alles stelt je in staat om op een veilige en efficiënte manier More reports te publiceren en aan elkaar te linken.

Core & More voorziet in een behoefte, zowel bij makers als bij gebruikers. Maar het is geen kant en klaar concept. Door te experimenteren en te innoveren kan worden ontdekt wat het beste werkt. En dan zal blijken of Core & More inderdaad de oplossing is die corporate reporting waardevoller maakt.

Gerelateerde artikelen

De voordelen van een interactief waardecreatiemodel
De toekomst van corporate reporting

Wij gebruiken cookies

F19, en derde partijen, maken op onze website gebruik van twee soorten cookies. Het betreft functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies om de bezoekersaantallen op de site te kunnen meten. Er worden geen andersoortige cookies gebruikt, ook niet voor andere dan hierboven genoemde doeleinden.

Lees meer over het gebruik van cookies in onze Privacyverklaring

accepteer
weiger