De toekomst van het jaarverslag

Blijf voorop lopen
Geschreven door Marcel Rosenbrand

Het jaarverslag landschap verandert snel. Hoe ziet de toekomst van jaarverslaglegging eruit? We zien vier belangrijke trends:

1. Het jaarverslag van de toekomst is digitaal

Er zijn twee belangrijke redenen waarom organisaties steeds vaker digitaal rapporteren: omdat ze het willen en omdat ze het moeten.

Waarom organisaties digitaal willen rapporteren

Organisaties willen digitaal rapporteren omdat het voorziet in de behoeften van hun stakeholders. Zij willen dat bedrijfsinformatie makkelijk toegankelijk en doorzoekbaar is. Downloaden van een pdf voorziet nog steeds in een behoefte maar de behoefte aan een gedrukte verslag neemt snel af. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Reporting matters 2020’ over de status van corporate duurzaamheidsverslaglegging door World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Een van de belangrijkste bevindingen in het rapport is dat ‘De toekomst digitaal is’: ‘15% van de (158) beoordeelde rapporten bieden een digital first ervaring: 81% van de leden met een offline first verslag produceert aanvullende online content. Dit is gestegen van 44% in 2017.’

Waarom organisaties digitaal moeten rapporteren

Vanaf het verslagjaar 2021 is het rapporteren van financiële informatie in ESEF formaat verplicht voor beursgenoteerde bedrijven in de EU. ESEF staat voor European Single Electronic Format, een nieuw  digitaal formaat voor jaarverslagen. ESEF maakt jaarverslagen beter toegankelijk and faciliteert de analyse- en vergelijkingsmogelijkheden van deze documenten. Om te voldoen aan ESEF moeten jaarverslagen worden gepubliceerd in InlineXBRL formaat (vaak afgekort naar iXBRL). Dit is een combinatie van HTML en XBRL en het zorgt ervoor dat het jaarverslag leesbaar is voor zowel mensen als machines.
Vanaf het verslagjaar 2023 zijn alle grote bedrijven ook verplicht om om hun gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te 'taggen' in overeenstemming met ESEF.

2. Het jaarverslag van de toekomst gaat over impact

Jaarverslagen kijken niet langer alleen financieel terug. Ze kijken vanuit een strategisch perspectief ook vooruit en beschrijven de ecologische en sociale impact van een organisatie. Net als digitalisering wordt deze trend ook gedreven door de behoeften van stakeholders en door wetgeving.
Een gevolg van de veranderende behoeften van zowel stakeholders als aandeelhouders is bijvoorbeeld de komst van Integrated Reporting (IR). Integrated Reporting is een framework voor corporate reporting, waarin bedrijfsfinanciën en duurzaamheidsinformatie zijn geïntegreerd in één rapportage. Een geïntegreerd jaarverslag vertelt hoe de strategie, governance, performance en vooruitzichten van een organisatie leiden tot waardecreatie op korte, middellange en lange termijn.
Een voorbeeld van wetgeving die leidt tot meer rapportage over impact is de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die organisaties ertoe aanzet transparant te zijn over de sociale en ecologische impact van hun activiteiten.

3. Het jaarverslag van de toekomst is getagd

Een nadeel van jaarverslagen is dat ze niet goed vergelijkbaar zijn, omdat gegevens niet in een gestandaardiseerd of gestructureerd formaat worden opgeslagen. Om de toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van data uit jaarverslagen te verbeteren, worden taxonomieën ontwikkeld die voldoen aan uniforme afspraken over data. Een voorbeeld hiervan is de ESEF taxonomie voor financiële gegevens. Zoals eerder vermeld, wordt vanaf 2023 ook de rapportage van niet-financiële gegevens in ESEF formaat verplicht. Buiten Europa zijn (worden) ook andere taxonomieën voor corporate reporting verplicht.

4. Het jaarverslag van de toekomst is actueel

Het publiceren van een jaarverslag is eigenlijk publiceren van oud nieuws. Veel informatie in een jaarverslag heeft op het moment van publicatie al zijn relevantie voor stakeholders verloren. Om die reden publiceren steeds meer organisaties regelmatig updates over strategie en prestaties. Bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijks bijgewerkt niet-financieel KPI-dashboard of in de vorm van impact verhalen. 'Continuous reporting platforms' van organisaties die deze manier van rapporteren toepassen, trekken veel meer bezoekers omdat de informatie veel relevanter is. 

Een succesvol voorbeeld van een continuous reportinge platform is het online rapportage platform van de BOM. Op dit platform worden niet alleen jaarplannen en jaarverslagen gepubliceerd maar ook een regelmatig bijgewerkt KPI-dashboard en een sectie met impact verhalen. Sinds de introductie van continuous reporting is het aantal bezoekers van het rapportage platform vertienvoudigd.

Bekijk de BOM showcase

Wij gebruiken cookies

F19, en derde partijen, maken op onze website gebruik van twee soorten cookies. Het betreft functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies om de bezoekersaantallen op de site te kunnen meten. Er worden geen andersoortige cookies gebruikt, ook niet voor andere dan hierboven genoemde doeleinden.

Lees meer over het gebruik van cookies in onze Privacyverklaring

accepteer
weiger